เรียน MBA ที่ Tsinghua Business School

อยากเรียน MBA แต่ไม่อยากไปไกลบ้านมาก สำหรับน้องคนไหนที่ไม่ชอบการเดินทางไปไกลๆ
พี่ๆ จะมาแนะนำ MBA ใน Top Asia ที่ไม่ไกลจากประเทศไทยมาก มาทำความรู้จักกันเลยค่ะ

          มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศจีน ก่อตั้งเมื่อปี 1911 บนพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ตั้งของอุทยานหลวง ‘ชิงหวาหยวน’ ของราชวงศ์ชิงนั่นเอง ต่อมามีการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (Tsinghua University School of Economics and Management) ขึ้นในปี 1991 ซึ่งเป็นหนึ่งใน business school ชื่อดัง 9 แห่งของจีนที่เปิดสอนหลักสูตร MBA จากนั้นในปี 1997 Tsinghua SEM และ MIT Sloan ได้ร่วมกันจัดตั้งหลักสูตร International MBA Program ขึ้น

          Tsinghua Global MBA Program ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตผู้นำทางธุรกิจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างหลักสูตรที่ครอบคลุมและถูกสร้างขึ้นเพื่อสอนนักศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ hard skills และ soft skills รวมถึงแนวคิดแบบสากลและรากเหง้าความเป็นจีน นอกจากนั้นที่ Tsinghua University  น้องๆ จะได้เรียนรู้กลยุทธ์ทางธุรกิจและการคิดเชิงวิพากย์ในบริบทสากล ซึ่งมีตั้งแต่การวิเคราะห์ data และการตัดสินใจบนพื้นฐานของ business ethics ตลอดจนการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 เรียน MBA ที่ Tsinghua University

การเรียน MBA ของ Tsinghua University จะใช้เวลาเรียนโดยประมาณ 2 ปี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 เทอมด้วยกัน และหลักสูตร MBA ของที่นี่ทาง Tsinghua University ได้ร่วมกันคิดค้นขึ้นกับ MIT Sloan ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกเรียนเป็นแบบ Dual degree programs ได้ด้วยเช่นกัน โดยในปีแรกจะเรียนที่ Tsinghua University ก่อนแล้วในปีที่สองน้องๆ ก็จะได้มีโอกาสไปเรียนที่ MIT Sloan

 • เรียน MBA เทอมแรก (September-January)

ในเทอมแรกส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ โดยจะเรียนทั้งที่เป็น Soft Skills และ Analysis Foundation เช่น Organizational Behavior, Ethics and Corporate Responsibility หรือ Managerial Economics  และเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยสัญชาติจีน ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติก็จำเป็นจะต้องลงเรียนวิชา Elementary Chinese ด้วย

 • เรียน MBA เทอมที่สอง (February-June)

ในเทอมที่สองวิชาส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการปูพื้นฐานให้น้องๆ ในด้าน Management Fundamentals และ China and the World Module โดยวิชาที่จะต้องเรียนก็ เช่น Marketing Management, Strategic Management, Global Technology Strategy รวมไปถึง Sloan Module

 • เรียน MBA เทอมที่สาม (September-January)

เทอมนี้น้องๆ สามารถเลือกได้ว่าจะไปแลกเปลี่ยนกับ Top Business School หรือจะเลือกลงเรียนวิชาเลือกในกลุ่มสายวิชาต่างๆ เช่น Marketing, Strategy and Leadership, Study in Real Estate Industry, Entrepreneurship และกลุ่มวิชาอื่นอีกมากมาย

 • เทอมสุดท้าย (Febuary-June)

ช่วงเทอมสุดท้ายก่อนจบการศึกษาจะเป็นช่วงที่น้องๆ จะได้ทำ Graduation Case Report และ Graduation Oral Defense

ชีวิตการเรียนที่ Tsinghua (Student Life)

Tsinghua SEM Information Seminars

Tsinghua SEM เป็นสถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตร MBA แห่งแรกในจีนที่ให้ความสำคัญกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักหลักสูตรและสถาบันมากขึ้น ดังนั้นจึงถือว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนสำคัญของสถาบันเลยก็ว่าได้ โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสร้าง connections ทางธุรกิจผ่านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นตัวช่วยในการปรับตัวของน้องๆ ในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียนอีกด้วย

Outward Bound

เป็นกิจกรรมที่น้องๆจะได้ออกเดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ Team building และทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ในพื้นที่แถบชนบทของกรุงปักกิ่ง

Jump-Start Training

Jump-Start Training เป็นโครงการฝึกอบรมของนักศึกษาหลักสูตร MBA ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ลงแข่งขันทำ business simulations และ case studies ที่จะช่วยเสริมสร้าง Entrepreneurship skills ของเราเองอย่างเช่น กิจกรรม TechMark Case Competition นอกจากนี้น้องๆ ก็จะได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือหรือระเบียบวิธีในการศึกษา case studies ที่ใช้ใน business school จากอาจารย์ของ MIT Sloan รวมไปถึงจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างอาชีพในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายในงานปฐมนิเทศของ Tsinghua Global MBA Program ที่น้องๆ จะได้เข้าร่วม

 • Ice Breaking Dinner
 • Tsinghua MBA New Student Welcome Gala
 • Tsinghua MBA Opening Ceremony
 • Tsinghua Campus Orienting
 • Innovation and Entrepreneurship Competition
 • Alumni Networking Events
 • Student club activities

Business Case Competitions

น้องๆ จะได้มีโอกาสเข้าแข่งขันใน Business Case Competitions ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่สร้างความประทับใจให้กับ Tsinghua มาโดยตลอด นอกจากนั้น Tsinghua SEM ก็ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Tsinghua Case Competition ซึ่งเป็นงานที่มี MBA schools จากทั่วโลกมาเข้าร่วม Tsinghua Case เป็นการแข่งขันที่เชื่อมระหว่างความเป็นวิชาการและโลกของการทำงานจริง ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้มีโอกาสลองทำงานและสร้างความคุ้นชินกับบริษัทต่างๆ ในประเทศจีน ผ่านการทำโปรเจคหรือ case studies จริงๆ

Business Trips

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ไม่ชอบการเรียนแค่ในห้องเรียน เนื่องจาก Tsinghua University ตั้งอยู่ใจกลาง Silicon Valley ของจีนอย่างเมือง “ Zhongguancun” ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกหลายแห่งในประเทศจีน  ทางมหาวิทยาลัยก็ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ลองไปฝึกงานจริงกับบริษัททั้งในประเทศและบริษัทข้ามชาติต่างๆ ของประเทศจีน โดยในการฝึกงานน้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างเครื่องข่ายทางธุรกิจ

Summer Internship Opportunities

ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนหลังจบปี 1 น้องๆ จะได้ไปฝึกงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือถ้าน้องคนไหนยังไม่มั่นใจว่าจะทำอาชีพทางด้านไหนดี ทาง Tsinghua University ก็ยังมี Career Development Center ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือ ช่วยวางแผนการพัฒนาต่อยอดทางอาชีพของน้องๆ เพื่อให้มีอาชีพการงานที่ดีในอนาคต

Interaction with Other Leading Business Schools

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Business schools ที่เป็น partner กับทาง Tsinghua SEM  ในโครงการนี้ น้องๆ จะได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ทัศนคติมุมมองต่างๆ กับเพื่อน อาจารย์ที่อยู่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง

Sports

นอกจากทาง Tsinghua University จะให้ความสำคัญทางด้านวิชาการทั้งในและนอกห้องเรียนแล้ว ก็ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ของนักศึกษาอีกด้วย โดยเฉพาะทางกีฬาที่มีโรงยิม ศูนย์โบว์ลิ่ง 8 เลนและสระว่ายน้ำที่สามารถดำน้ำลึกได้ นอกจากนี้นักศึกษา MBA ก็ยังมีโอกาสในการจัดตั้ง sport clubs ของนักศึกษาเองที่สามารถนำไปใช้ในการแข่งขันได้จริงทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่า Tsinghua SEM (MBA Profile)

‘Tsinghua SEM ไม่ได้ให้แค่ความรู้ แต่ยังทำให้ค้นหาความสำเร็จในอาชีพเจออีกด้วย’

เรื่องเล่าประสบการณ์การหา career passion จากหนึ่งใน MBA’s Alumni

 • Sophia Sun จากสาย Finance มาสู่สาย Consult ได้ยังไง
  Currently working in the position of senior manager at Capgemini in Shanghai, China.

“The MBA was the best option to find my passion, and Tsinghua was always my dream school,”

“The Tsinghua-HEC Paris MBA allowed Sophia the opportunity to develop her soft skills with Managerial Thinking and Organizational Behaviour modules before building on them with practical experience. Students can choose from over 100 electives in their second year—Sophia chose to further hone her career development with a consumer goods focused elective that supported her desire to move into luxury and consumer industries. ” 

เกณฑ์ในการสมัคร MBA ของ Tsinghua SEM

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
 • ผลคะแนน GMAT/GRE หรือ Tsinghua MBA Alternative Entrance Exam score (สำหรับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยในฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน
 • แบบฟอร์ม Tsinghua MBA online application และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการพิจารณาการสมัคร เช่น Transcript, Recommendation Letters หรือ Resume เป็นต้น
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและอย่างน้อย 2 ปี สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน

น้องๆ ที่อยากสมัคร MBA ใน Top US/UK/Europe/Asia
สามารถขอปรึกษาฟรีกับพี่ๆ ได้เลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://gmba.sem.tsinghua.edu.cn/info/1604


รับเคล็ดลับเรียนต่อฟรี ส่งถึงมือทุกสัปดาห์ 

น้องๆที่จะสมัคร ไปเรียนต่อ MBA หรือ Master’s Degree สายอื่น อย่าพลาด
ปรึกษาฟรี!!!! คลิกเลย FREE CONSULTATION
ฟังเรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน MTU คลิกเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Group Interview ของ Wharton เป็นยังไง?

Group Interview ของ Wharton เป็นยังไง? Group interview ของ Wharton เป็นยังไง? คำถามเป็นแบบไหน? ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? พี่ๆสรุปมาให้แล้ว มาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ โดยปกติแล้วการสัมภาษณ์ MBA จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ การสัมภาษณ์กับ Admission Committee การสัมภาษณ์กับ Alumni

Read More »

EP19: เลือก RECOMMENDER ผิด อาจไม่ติด TOP U

แชร์ 5 เทคนิคการเลือกคนเขียน Letter of Recommendation เพื่อสมัคร MBA ครูพี่เจส ภัคศิกร ทับทิมทอง อดีต Admissions Committee ที่ Kellogg, Northwestern University และเป็นผู้บริหารบริษัท Mission To Top U Kru P'Jess

Read More »

EP100: ประสบการณ์ทำ Podcast ทุกวันครบ 100 ตอน

แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการทำ podcast 100ตอน ครูพี่เจส ภัคศิกร ทับทิมทอง อดีต Admissions Committee ที่ Kellogg, Northwestern University และเป็นผู้บริหารบริษัท Mission To Top U TopU Talk The Podcast · KruPJess.EP100: ประสบการณ์ทำ

Read More »
Scroll to Top