เรียน MBA ที่ HEC Paris

                                                                                                                                              HEC Paris

นักเรียน MBA ที่ HEC Paris ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เล่นในทีมเท่านั้น แต่ยังเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานทำงานได้ดีอีกด้วย คณะกรรมการของ HEC Paris กำลังมองหาน้องๆ ที่รอบรู้และมีความมุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จ และ HEC Paris ยังให้ความสำคัญกับเงื่อนไขดังนี้จากน้องๆ อีกด้วย:

 • ศักยภาพทางวิชาการ: MBA มองหาน้องๆ ที่สามารถปรับใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่เพื่อใช้ในการเรียน MBA 
 • ประสบการ์ณวิชาชีพและการเติบโตในหน้าที่การงาน: MBA มองหาน้องๆ ที่มีหลักฐานมายืนยันว่ามีประสบการณ์จริงและยังสามารถก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการเป็นผู้นำ: น้องๆ ที่เรียน MBA จะต้องมีความเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจให้กับคนอื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
 • เปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ: เนื่องจากผู้เรียน MBA เป็นชาวต่างชาติที่มาจากหลายประเทศทั่วโลกมากถึง 93% ดังนั้นจึงมีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป น้องๆ จะต้องเข้าใจและเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ด้วยค่ะ
 • มีแรงจูงใจและสนใจในด้าน MBA: จะต้องมี Passion ในการเรียนและความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพหรือด้านธุรกิจ
 • ทักษะและลักษณะนิสัย: เนื่องจากน้องๆ ต้องทำงานร่วมกับเพื่อนในคลาสแบบเป็นทีม ทักษะต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมไปถึง mindset ของน้องๆ ที่จะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นในการทำงานเป็นทีม

6 เหตุผลที่ต้องเรียน MBA ที่ HEC Paris

 1. ALMA MATER OF CEOS: HEC Paris เป็นมหาลัยที่ติดอันดับ 5 ของมหาลัยชั้นนำและยังมี CEO จากบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่เรียนจบจากที่ HEC Paris ซึ่งมากกว่ามหาลัยที่อื่นในยุโรป และยังมีนักศึกษาอีกเกือบ 4,000 คน ที่เรียนจบจาก HEC Paris ได้เป็น CEOs, CFOs หรือผู้ก่อตั้งบริษัทตัวเอง ทั้งนี้มากจากที่หลักสูตรของโปรแกรมที่ทำให้น้องๆ มีความคิดใหม่ๆ และยังสร้างความเป็นไปได้ให้กับธุรกิจของตัวเองในอนาคต
 2. An Entrepreneurial Environment: ไม่ว่าจุดมุ่งหมายของน้องๆ ที่จะเข้าร่วมกับบริษัทต่างชาติหรือจะเปิดบริษัทใหม่เอง น้องๆ จะได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใน HEC Paris และที่สำคัญในแต่ละสัปดาห์ น้องๆ จะได้รับการสอนจากเจ้าของธุรกิจที่มากประสบการณ์อีกด้วย
 3. A Unique Approach to Leadership: เรียน MBA ที่ ​HEC Paris จะมีการจัด Off-Campus Leadership Seminar หรือเหมือนกับการไปเข้าค่ายผู้นำเป็นเวลา 2 วัน และยังมี MBA Tournament (MBAT) ที่เป็นกิจกรรมฝึกทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลาในระยะเวลาที่กดดันหรือการจัดการงานต่างๆ อีกด้วย ซึ่งจะทำให้น้องๆ มีความพัฒนาความมั่นใจที่จะเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ และยังสอนเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่นๆ เพื่อการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
 4. Tradition Of Excellence: เนื่องจาก HEC ได้ค้นพบในปี 1881 มีความมั่นใจว่าจะทำให้น้องๆ ที่อยากเข้ามาเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจ หลักสูตร MBA ที่ HEC Paris ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในโลกมาหลายทศวรรษ
 5. Career Transformation: มีนักเรียนหลายคนที่จบจากหลักสูตร MBA ที่ประสบความสำเร็จได้เปลี่ยนสายอาชีพ น้องๆ จะได้เปลี่ยนแปลงสายงานในรูปแบบอื่น มีการกำหนดมุมมองและเตรียมน้องๆ ให้พร้อมสำหรับการทำงานกับผู้คนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การผสมผสานทฤษฎีทางวิชาการอย่างเข้มงวดรวมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยการทำจะช่วยขยายขอบเขตของน้องๆ และยังเตรียมความพร้อมสำหรับโลกของความเป็นจริงในด้านธุรกิจ
 6. At The Forefront of Innovative Knowledge: HEC Paris ได้ก้าวไปแนวหน้าของการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับอนาคตข้างหน้าและยังมีอิทธิพลต่อสังคม หลักสูตรจะมีการอภิปราย การโต้วาทีและระดมความคิดกับอาจารย์และเพื่อนๆ ในคลาสเรียนอีกด้วย

Learning Experience – ในโปรแกรมเรียนอะไรบ้าง?

 • 16-month program: จะมีสองรอบคือเดือนกันยายนและเดือนมกราคม ใน 16 เดือนจะแบ่งเป็นสองช่วงคือ 8 เดือนแรกจะเป็นเทอม 1 และเทอม 2 หรือช่วง Fundamental Phase ที่จะเกี่ยวกับ Core Business Skills หรือเป็นการผสมผสานอย่างเข้มงวดของการฝึกอบรมทางวิชาการและการสอนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และ 8 เดือนหลังจะเป็นเทอม 3 และเทอม 4 หรือช่วง Customized Phase ที่จะให้น้อง ๆ ได้เลือก Elective courses จากหลักสูตรที่มีให้หรือ International Exchange และจะมี Final Project ต่าง ๆก่อนจบ ซึ่งเริ่มทำตั้งแต่จบเทอม 2 ยาวไปจนจบคอร์สหรือเทอม 4 นั่นเอง
 • Leadership in Action
  • MBA Tournament: เป็นการรวมตัวของนักศึกษา MBA ในยุโรปเพื่อจัดการแข่งขันทางด้านกีฬา
  • Off-Campus Leadership Seminar: เป็นค่ายผู้นำที่จะได้เรียนรู้การจัดการในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมาย
  • Alumni Reunion Project: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะการจัดการโครงการในโลกแห่งความเป็นจริง
  • HEC Global Leaders Series: ได้เรียนรู้จากคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดในปัจจุบันว่าควรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
  • TEC on Campus: The Executive Committee on Campus ซึ่งจะมาเป็นเมนเทอร์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนคิดถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Create Your Own MBA
 • Core courses: เรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจจาก World-class faculty
 • Specializations: เพื่อเจาะจงทักษะการจัดการธุรกิจ
 • CDL Certificate – HEC Paris: ได้เรียนรู้จริงจากบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน ประเมินตลาดที่มีศักยภาพ และปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจ
 • MBA Project: โครงการ MBA ช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่สอนในห้องเรียนและมีการวิจัยเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ที่มีความเกี่ยวข้องสูงสำหรับการทำธุรกิจ
 • Double Degrees: โครงการ HEC Paris MBA ได้จัดตั้งหลักสูตรสองปริญญากับสถาบันชั้นนำทั่วโลก
 • International Exchange: มีโรงเรียนธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์มากกว่า 30 ที่

ชีวิตการเรียน MBA ที่ HEC Paris l Campus Life

HEC Paris มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิชาการ การพักผ่อน และการกีฬา เช่น ร้านอาหาร บาร์ ยิม ชมรมกีฬา ห้องสมุด และต่าง ๆ อีกมากมายที่มีให้น้อง ๆ ได้ใช้บริการหรือเข้าร่วมซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาและคณาจารย์มีชีวิตแบบที่คาดหวังจากสถาบันระดับโลก HEC Paris ยังให้ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างโลกในชนบทและในเมือง ตั้งอยู่บนที่ราบสูง Paris-Saclay ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัย – การศึกษา – เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Student Life – ชีวิตนักศึกษา MBA ที่ HEC Paris เป็นยังไงกันบ้าง?

เนื่องจากรับนักศึกษาเข้าเรียนแค่ 300 คน เลยทำให้สภาพแวดล้อมมีความสนุกและอบอุ่นในมหาลัย จึงเกิดมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างนักศึกษา และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชมรม MBA หรือเปิดประสบการ์ณในการเรียนรู้วัฒนธรรมของฝรั่งเศส หรือจะเป็นการเดินป่าใน HEC’s forest และยังมีสิ่งต่าง ๆอีกมากมายที่น้องสามารถเรียนรู้หรือเปิดประสบการณ์รอบ ๆ มหาลัย

ความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่มีต่อ HEC Paris

 • Emric Navarre: “It was a good opportunity to create a school-wide association – not just within the MBA – and offer a new perspective for classmate”. ต้องบอกก่อนเลยว่า Emric เป็นนักบินชาวอเมริกันที่เพื่อนร่วมคลาสบอกว่าเขาเป็นคนเงียบ และอยู่เป็นส่วนตัวมาก ๆ แต่ด้วยความที่ว่าสภาพแวดล้อมในมหาลัย หรือการเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ ทำให้เขามี connection มากขึ้น และเข้าใจอะไรหลาย ๆ อย่างมากขึ้นเช่นกัน
 • Boutaina Sefiani: “Getting the MBA degree has always been one of our common goals, and we wanted to achieve that goal together”. ก่อนที่จะมาเรียน MBA, Boutaina เป็นวิศวกรโยธามาก่อน แต่เธอนั้นมีเป้าหมายที่จะเรียน MBA และยังได้บอกอีกว่า “อย่าหาเหตุผลที่จะบอกว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้ ลงมือทำ แล้วคุณจะพบวิธีที่จะทำให้มันสำเร็จ!”

Requirements – สิ่งที่จะต้องเตรียม

 1. Undergraduate degree
 • ต้องมีใบรับรองจากมหาลัยที่เรียนอยู่
 • ใบรับรองผลการเรียน
 • ประสบการ์ณการทำงาน 2 ปี เพื่อเป็นการพิจารณาเข้าหลักสูตร MBA
 1. In case that you don’t have an undergraduate degree
 • ใบรับรองที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 5 ปีและอย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งผู้จัดการ
 • ในกรณีเป็นนักกีฬา จะต้องได้เป็นตัวแทนของประเทศตัวเองในระดับชาติ

Application Checklist

 • Completed Application Form
 • Essay
 • 2 Recommendations
 • Current Professional Resume in English
 • Passport-style Photo
 • Transcripts from all post-secondary institutions
 • Copy of Passport (copies of both if you have dual nationality) or birth certificate
 • GMAT* or GRE* Score Report and scan of your score report
 • Test taker copy of the TOEFL*, TOEIC, IELTS, Cambridge English Exam or PTE Score Report

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:  https://www.hec.edu/en/mba-programs/mba


รับเคล็ดลับเรียนต่อฟรี ส่งถึงมือทุกสัปดาห์ 

น้องๆที่จะสมัคร ไปเรียนต่อ MBA หรือ Master’s Degree สายอื่น อย่าพลาด
ปรึกษาฟรี!!!! คลิกเลย FREE CONSULTATION
ฟังเรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน MTU คลิกเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

EP139: การวิเคราะห์ Covid-19 แบบคนจะสอบ GMAT

สถาณการณ์ Covid-19 เป็นอย่างไร หากเราเอาหลักของ GMAT มาช่วยวิเคราะห์ มาฟังกันค่ะ ครูพี่เจส ภัคศิกร ทับทิมทอง อดีต Admissions Committee ที่ Kellogg, Northwestern University และเป็นผู้บริหารบริษัท Mission To Top U TopU Talk The

Read More »

Resume Workshop and Admissions Strategy

Resume Workshop and Admissions Strategy บรรยากาศงาน Workshop ที่สถาบัน Mission To Top U ได้จัดขึ้นมา โดยมีพี่ Jess อดีต Admission Committee Student เรียนจบจาก (Kellogg)  มาแชร์เคล็ดลับและช่วยโค้ชน้องๆที่อยากเรียนต่อโท Top U (Harvard,

Read More »

EP102: เราเหมาะกับอาชีพอะไร? ชวนทำ Personality Test เพื่อค้นหาตัวเอง

ชวนทำ Personality Test เพื่อค้นหาตัวเอง ครูพี่เจส ภัคศิกร ทับทิมทอง อดีต Admissions Committee ที่ Kellogg, Northwestern University และเป็นผู้บริหารบริษัท Mission To Top U TopU Talk The Podcast · KruPJess.EP102:

Read More »
Scroll to Top