ลิสต์ LLM ที่ ก.ต.รับรอง ใน US & UK ปี 2022-2023

น้องๆ ที่วางแผนอยากเรียนต่อด้านกฎหมาย ฟังทางนี้ค่ะ วันนี้พี่ๆ ได้รวบรวมรายชื่อหลักสูตร LLM จากมหาวิทยาลัยชั้นนำใน US และ UK ที่ได้รับการรับรองจากก.ต. (การรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม) จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ

อัปเดต! ลิสต์ LLM ที่ ก.ต.รับรอง ใน US และ UK ปี 2022-2023

1. สหรัฐอเมริกา

American University, Washington D.C.

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Legal Studies,

– Master of Laws in Law and Government,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

Boston University

– Master of Laws in International Banking Law,

– Master of Laws in Banking and Financial Law,

– Master of Laws in American Law (Two-Year Program) (รับรองเป็นหลักสูตร 1 ปี)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

California Western School of Law

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws in Comparative Law, (LL.M.,)

Case Western Reserve University

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in US Legal Studies,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Environmental Law, Ohio

Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology

 (เฉพาะกรณีศึกษาเต็มหลักสูตรในต่างประเทศ)

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws in Financial Service,

– Master of Laws in International and Comparative Law

Cleveland State University

– Master of Laws (LL.M.,)

College of William and Mary in Virginia

– Master of Laws (LL.M.,)

Columbia University, New York

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

Cornell University

– Master of Laws (LL.M.,)

De Paul University, Illinois

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

Dickinson School of Law

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

Duke University

– Master of Laws (LL.M.,)

– J.D.,

Emory University

– Master of Laws in U.S. and Global Legal Studies,

Fordham University

– Master of Law In the Fields of Banking, corporate and finance Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property and Information Technology Law

– Master of Laws in International Business and Trade

Georgetown University, Washington D.C.

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Securities and Financial Regulations, (หลักสูตร 2 ปี)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Taxation (หลักสูตร 2ปี)

– Master of Laws in International Business and Economic Law (หลักสูตร 2ปี)

George Washington University, Washington D.C.

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws Business and Finance Law,

– S.J.D.,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

Golden Gate University

– Master of Laws in International Legal Studies,

– Master of Laws in United States Studies,

– S.J.D.,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law”

Harvard University, Cambridge

– Master of Laws (LL.M.,)

Howard University, Washington D.C.

– M.C.J.,

– Master of Laws (LL.M.,)

Indiana University,

– J.S.D., Bloomington

– Master of Laws (LL.M.,) Bloomington

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) Bloomington

– Master of Laws (LL.M.,) Indianapolis

John Marshall Law School

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

New York University, New York

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in Trade Regulation,

– Master of Laws in International Legal Studies,

– Master of Laws in Competition Law and Innovation,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Environmental Law

Northwestern School of Law

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Human Rights,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Taxation

Southern Methodist University, Texas

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws in Comparative and International Law,

– Doctor of Juridical Science (S.J.D.),

Stanford University, Stanford

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of the Science of Law (J.S.M.),

Stetson University

– Master of Laws (LL.M.,)

Suffolk University Law School

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property and Information Technology Law

Temple University, Philadelphia

– Master of Laws (LL.M.,)

The Ohio State University

– Master of Laws (LL.M.,)

The State University of New York at Buffalo

– Master of Laws (LL.M.,)

Tulane University, New Orleans

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Energy and Environment

University of Alabama

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Arizona

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade Law”

University of California,

– Master of Laws (LL.M.,) Berkeley

– Master of Laws (LL.M.,) Davis

– Master of Laws (LL.M.,) (UCLA)

– Master of Laws in Comparative and International Law, University of California

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Entertainment, Media and Intellectual Property Law (UCLA)

University of Chicago

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Denver

– Master of Laws in Natural Resources and Environmental Law and Policy,

University of Florida

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in International in Taxation

University of Houston, Texas

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Illinois

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Business Law,

University of Iowa

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

University of Miami, Coral Gables

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

University of Michigan, Ann Arbor

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Minnesota

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Missouri–Kansas City, Kansas City

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Notre Dame

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Oregon

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Pennsylvania

– Master of Laws (LL.M.,)

University of San Diego School of Law

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

University of Southern California

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Comparative and International Law,

– Master of Laws in Comparative Law,

University of Texas at Austin, Texas

– M.C.J.,

– Master of Laws (LL.M.,)

University of The Pacific (Mc George School of Law)

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Virginia

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Washington

– Master of Laws (Global Business),

– Master of Laws in Health Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law”

– Master of Laws in Taxation”

– Master of Laws in Intellectual Property Law”

– Master of Laws in Intellectual Property Law and Policy”

University of Wisconsin-Madison, Madison

– Master of LawsinLegal – Institutions,

– Master of Laws in Legal Studies,

Valparaiso University

– Master of Laws (LL.M.,)

Vanderbilt University

– Master of Laws (LL.M.,)

Washington University in St. Louis

– Master of Laws in U.S. Law,

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property and Technology Law

Wake Forest University

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in American Law,

Yale University, New Haven

– Master of Laws (LL.M.,)

Yeshiva University

– Master of Laws (LL.M.,)

2. สหราชอาณาจักร

เนติบัณฑิตอังกฤษ

Bournemouth University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

BPP University

– Master of Laws in International Business Law

Brunel University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Intellectual Property Law

King’s College London

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Transnational Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in International Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Law in Intellectual Property and Information Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Financial Law,

London School of Economics and Political Science

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation,

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Corporate and Commercial Law,

– Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Taxation

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation

Middlesex University

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Employment Law

Nottingham Trent University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade Law

Oxford Brookes University

– Master of Laws in International Law,

Queen Mary University of London and Westfield College

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Banking and Finance Law,

– Master of Laws in Commercial and Corporate Law,

– Master of Laws in Computer and Communications,

– Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution,

– Master of Laws in Insurance Law,

– Master of Laws in Media Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Environmental Law

School of Oriental and African Studies (SOAS)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Banking Law,

– Master of Laws in Banking and Financial Law,

– Master of Laws in International Economic Law

Swansea University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Maritime Law

University of Aberdeen

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws (General Law),

– Master of Laws in Oil and Gas Law,

– Master of Laws (Criminal Justice),

– Master of Laws in Commercial Law,

– Master of Laws in Criminal Justice and Criminology,

– Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights,

– Master of Laws Private International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Commercial Law with Professional Skills

– Master of Laws in Energy and Environmental Law

University of Birmingham

– ปริญญาเอกทางกฎหมาย

University of Bristol

– Bachelor of Laws

– Master of Laws in Commercial Law,

– Master of Laws in International Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Maritime Law

University of Cambridge

– Bachelor of Arts (Law Tripos) , (หลักสูตร 3 ปี)

– Master of Laws (LL.M.,)

University College London

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Banking and Finance,

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Criminal Justice, Family and Social Justice

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Family and Children Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Maritime Law

– Master of Laws in International Banking and Finance

University of Dundee

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Environmental Law

University of Durham

– Bachelor of Laws

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade and Commercial Law

University of East Anglia

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial and Business Law

– Master of Laws in International Trade Law

– Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

University of Edinburgh

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Competition Law and Innovation,

– Master of Laws in Innovation, Technology and the Law,

– Master of Laws in Commercial Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Global Environment and Climate Law

(กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)

– Master of Laws in International Banking Law and Finance

University of Exeter

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

-Master of Laws in International Commercial Law

University of Essex

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce,

 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต. รับรองแล้ว)

– Master of Laws in Internet Law,

– Doctor of Philosophy in Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Commercial and Business Law

– Master of Laws in International Trade Law

University of Glasgow

– Master of Laws in Corporate and Financial Law,

– Master of Laws in International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy

– Master of Laws in International Commercial Law

University of Huddersfield

– Master of Laws in International Law,

University of Kent

– Master of Laws in Human Rights,

– Master of Laws in Criminal Justice

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in Criminal Justice Law)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Environmental Law (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Environmental Law and Policy)

– Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights

– Master of Laws in Intellectual Property

– Master of Laws in Intellectual Property with International Commercial Law

University of Leeds

– Master of Laws in Cyberlaw: Information Technology, Law and Society,

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice,

– Doctor of Philosophy in Law. entre of Criminal Justice Study, ปริญญาเอกทางกฎหมาย

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Trade Law

– Master of Laws in International Insolvency Law

University of Leicester

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

University of Liverpool

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws (LL.M.,)

University of London

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

University of Manchester

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Financial Law,

– Master of Laws in International Business Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property

– Master of Laws in International Business and Commercial Law

– Master of Laws in International Trade Transactions

University of Newcastle Upon Tyn

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development

University of Nottingham

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Maritime Law

– Master of Laws in Environmental Law

– Master of Laws in International Tradeand Commercial Law

– Master of Laws in International Trade and Commercial Law

University of Northumbria

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade Law

University of Oxford

– M.A. ทางกฎหมาย,

– Majister Juris,

University of Reading

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in International Corporate Finance

University of Southampton

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Maritime Law

University of Strathclyde

– Master of Laws

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Economic Law

 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Commercial Law)

University of Sunderland

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Human Rights

University of Sussex

– Master of Laws in International Financial Law,

– Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Trade Law

1.41 University of the West of England, Bristol

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade and Economic Law

University of Wales

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs

1.43 University of Warwick

– Bachelor of Laws (LL.B.)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Economic Law


รับเคล็ดลับเรียนต่อฟรี ส่งถึงมือทุกสัปดาห์ 

น้องๆที่จะสมัคร ไปเรียนต่อ MBA หรือ Master’s Degree สายอื่น อย่าพลาด
ปรึกษาฟรี!!!! คลิกเลย FREE CONSULTATION
ฟังเรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน MTU คลิกเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรียน MBA ที่ Cambridge Judge Business School

เรียน MBA ที่ Cambridge Judge Business School น้องๆ ที่อยากสมัครเรียน MBA เรียนต่อต่างประเทศ ที่ Cambridge Judge Business School (CJBS) แรกเริ่มคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในนามของสถาบันการวิจัยและการจัดการ ต่อมากลายเป็นโรงเรียนสอนทางด้านธุรกิจที่ดึงดูดนักเรียนจากทั่วโลกกว่า 100 ประเทศและกลายมาเป็นโรงเรียนสอนทางด้านธุรกิจที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกอย่าง Cambridge University ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge

Read More »

อยากเรียน MBA เลือกมหาวิทยาลัยยังไงดี

อยากเรียน MBA เลือกมหาวิทยาลัยยังไงดี อยากเรียน MBA เลือกมหาลัยไหนดีให้เหมาะกับเรา? ดูแค่ Ranking ของมหาวิทยาลัยอย่างเดียวพอไหม? วันนี้พี่ๆ MTU ก็มีเคล็ดลับดีๆ ในการทำ School Selection มาแชร์ให้น้องได้ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ ก่อนอื่นเลย พี่อยากให้น้องๆ เข้าใจถึง 2 มุมมองหลักในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่เหมาะกับเรา การเปิดโอกาสให้ตัวเอง ไม่อยากให้น้องๆ underestimate ความสามารถของตัวเอง

Read More »

EP9: ทำงานยังไงให้ PRODUCTIVE เมื่อชีวิตโดน DISTRACT ตลอดเวลา

EP9: ทำงานยังไงให้ PRODUCTIVE เมื่อชีวิตโดน DISTRACT ตลอดเวลา เคยมั้ย ? ตั้งใจจะทำงาน แต่ไม่ได้งาน เพราะโดน Distract ตลอด…แล้วจะแก้ยังไงดี ติดตามฟังใน Podcast นี้ค่ะ ครูพี่เจส ภัคศิกร ทับทิมทอง อดีต Admissions Committee ที่ Kellogg, Northwestern

Read More »
Scroll to Top