เรียน MBA ที่ Yale School of Management

สิ่งที่ทำให้ YALE SOM เด่นกว่า business school ที่อื่น?
Make a Real Difference: “Throughout everything we do, we help you build the skills to contribute to both the bottom line and the big picture”.

รอบ ๆ Campus มีอะไรน่าสนใจบ้าง?

      Campus ของนักเรียน MBA, Evans Hall เป็นตึกที่โดดเด่นทันสมัยและมีนวัตกรรมมากมาย นอกจาก Yale SOM แล้ว สิ่งที่น้องไม่ควรพลาดคือการไปเยี่ยมชม Yale University และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ The City of New Haven ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารระดับ world-class ถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้และยังมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆ อีกมากมายให้น้องได้สำรวจ

Student Clubs

    Clubs host จะช่วยน้องๆ เตรียมตัวสำหรับขั้นตอนการสมัครงาน มีการจำลองการสัมภาษณ์ workshops และยังให้โอกาสน้องๆ ได้เป็นผู้นำเพื่อที่จะได้ฝึกทักษะในสิ่งที่ได้เรียนมาในคลาส จะมีชมรมต่างๆ ให้น้องได้เข้าร่วม เช่น Arts and Culture, Business & Politics, Food and Beverage, Startup and Entrepreneurship ไม่ใช่แค่เพียงชมรมวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีชมรมกีฬาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Golf, Hockey, Ski & Snowboard, และอื่นๆ อีกมากมาย
Yale SOM จึงเหมาะสำหรับน้องๆ ที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมหรือชอบเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ

Community

     น้องๆ จะได้รู้จักเพื่อนๆ ที่เป็นพนักงานธนาคาร เจ้าของธุรกิจ อาจารย์ ที่ปรึกษาและคนที่ทำงานการกุศลและบอีกหลายอาชีพ เรียนที่ Yale SOM จะทำให้ชีวิต 2 ปีของน้องๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิทธิพิเศษ ถ้าหากเรียน MBA ที่ Yale SOM มีอะไรให้บ้าง?

 • Summer Grants for Entrepreneurs: เป็นโปรแกรมที่กระตุ้นหรือสนับสนุนให้น้องๆ แสวงหาการลงทุน
 • Teaching and Research Assistantships: น้องๆ สามารถเลือกสมัครโปรแกรมนี้ได้ในขณะที่เรียนอยู่ที่ SOM
 • Internship Fund: เป็นโปรแกรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมชั้นในการหาที่ฝึกงาน
 • Global Studies Requirement Financial Support: น้องๆ สามารถเลือกสมัครได้ในขณะที่เรียนอยู่ที่ SOM

Yale SOM เรียนอะไรกันบ้าง

ปีแรก: “Core” ก้าวแรกของน้องๆ ที่จะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม สิ่งที่น้องจะได้เรียนมีดังนี้;

 • Orientation to Management Courses (สอนเกี่ยวกับทักษะและภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในสายอาชีพธุรกิจและการจัดการ)
 • Managing Groups and Teams: เป็นการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
 • Basics of Accounting: เรียนการทำบัญชีและคอนเซ็ปต์ของเศรษฐกิจ เช่น สินทรัพย์ หนี้สินและรายได้
 • Probability Modeling and Statistics: เข้าใจและปรับใช้แนวคิดและวิธีการทางสถิติ รวมถึงความน่าจะเป็น การจำลอง ความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐานและการสร้างแบบจำลองประยุกต์การถดถอย
 • Basics of Economics: น้องๆ จะได้เรียนรู้เครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ผู้บริโภค การผลิต สมดุลและกลยุทธ์การแข่งขันต่างๆ
 • Modeling Managerial Decisions: เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีโครงสร้าง เข้าใจถึงความเสี่ยงและสิ่งที่จะมาบิดเบือนการตัดสินใจจากอคติต่างๆ
 • Introduction to Negotiation: เรียนรู้กรอบแนวความคิดเพื่อการวิเคราะห์ กำหนดขั้นตอนและผลลัพธ์ หลักสูตรนี้แสดงถึงกลยุทธ์สำหรับการสร้างมูลค่าและจับคุณค่านั้นให้ได้มากที่สุดที่เท่าที่สามารถจะทำได้
 • Global Virtual Teams: หลักสูตรสั้นเกี่ยวกับทฤษฎีและการฝึกฝนของการเป็นผู้นำ การจัดการ การทำงานในทีมที่มีความ Global
 • Organizational Perspectives (สอนสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อนำพาน้องๆ เติบโตใน Organization และในหลายๆ คลาสจะมีการจัด co-taught จากต่างคณะที่จะนำความคิดเห็นหรือมุมมองที่หลากหลายเพื่อมาตั้งคำถามและมีการอภิปรายเกิดขึ้น)
 • Competitor: เน้นคาดการณ์การกระทำของคู่แข่งทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น Government, Non-profit organizations, และบริษัทต่างๆ 
 • Customer: เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของพฤติกรรมลูกค้า ความเข้าใจในองค์กรและจัดโครงสร้างให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • Investor: คอร์สนี้จะเกี่ยวกับการลงทุน เช่น นักลงทุนทำอะไร คิดอะไร สนใจอะไร หัวข้อที่ได้เรียนจะมีเรื่องความเสี่ยง ราคา ผลตอบแทน การจัดสรรสินทรัพย์ การลงทุนในหุ้น ตลาดตราสารหนี้ ข้อผิดพลาดในการลงทุน จิตวิทยาของมนุษย์และอื่นๆ อีกมากมาย
 • Power and Politics: น้องๆ จะได้วิเคราะห์การกระจายอำนาจที่แท้จริงใน organization เข้าใจถึงจุดแข็งในการเป็นผู้นำ จุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา การโน้มน้าวผู้อื่น เป็นต้น
 • Sourcing and Managing Funds: หัวข้อที่ได้เรียนจะมีทั้งการวัดมูลค่าขององค์กร การประเมิณมูลค่าของบริษัท การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน รวมไปถึงการจัดการงบประมาณทุน
 • State and Society: คอร์สนี้จะช่วยให้น้องๆ เข้าใจว่าองค์กรมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสังคมรอบข้าง
 • Workforce: จุดประสงค์ของคอร์สนี้คือช่วยให้น้องๆ สามารถจัดการและเป็นผู้นำที่จะทำให้พนักงานหรือลูกจ้างเข้าใจเป้าหมายและจุดประสงค์ของบริษัท
 • Innovator: การสร้างความคิด การประเมินและการพัฒนาความคิด ไม่ว่าจะเป็นการคิดโปรเจคต่าง ๆ
 • Operations Engine: หัวใจของหลักสูตรนี้เกี่ยวกับการใช้แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อให้ข้อมูลด้านการจัดการในการปรับปรุงของขั้นตอนการทำงาน ออกแบบและพัฒนาของห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์การแข่งขัน
 • The Global Macroeconomy: คอร์สนี้จะพัฒนากรอบความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุและผลของเศรษฐศาสตร์มหัพภาคแบบ real time
 • The Executive: น้องๆ จะได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้นำจะต้องเจอใน organization

ปีที่สอง: “Electives” น้องๆ จะได้เลือกเรียนวิชาเลือก เจาะลึกหลักสูตรและสำรวจสิ่งที่ Yale SOM มีให้

Highlights ของโปรแกรมนี้มีอะไรบ้าง

1. Global Study: น้องๆ จะได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรธุรกิจหนึ่งสัปดาห์ที่โรงเรียนแห่งอื่น ยังมีโอกาสได้พบและเรียนกับนักศึกษาชาวต่างชาติจากทั่วโลกผ่าน Global course หรือเดินทางเพื่อให้คำปรึกษาและพัฒนาไหวพริบ ความเฉียบแหลมของน้อง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

 • Exchange Programs: น้องๆ สามารถเลือกไปแลกเปลี่ยนกับ Top 5 – business school ไม่ว่าจะเป็น The London School of Economics and Political Science, HEC Paris, IESE Business School – Barcelona, National University of Singapore Business School, and Tsinghua University School of Economics and Management – Beijing

2. Leadership & Teams: ตั้งแต่ต้นจนจบหลักสูตร MBA ที่ Yale น้องๆ จะได้ฟอร์มทีม มีการจัดการรูปแบบของทีม จะได้เรียนรู้ว่าทำอะไรแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผล เพื่อที่น้องๆ จะได้นำบทเรียนไปใช้ในครั้งต่อไป

 • Individual: พัฒนาทักษะของตนเอง ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมหรือเข้าใจคุณค่าของตัวน้องเองว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอะไร
 • Team: Yale SOM มีจุดประสงค์ที่จะสร้างทีมที่เยี่ยมยอดเพื่อช่วยให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านสิ่งที่น้องทำ
 • Organization: เพื่อให้น้องๆ ได้เห็นภาพรวมขององค์กร
 • Global & Society: สร้างความท้าทายในระดับโลก

3. Raw Cases: Learn the way you work! น้องๆ จะได้เรียนรู้การตัดสินใจในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านเอกสารต่างๆ วีดิโอ บทความใหม่ๆ หรือจาก data อื่น

MBA Career Path – มีที่ไหนบ้างที่ SOM สามารถพาน้องๆ ไปทำงานได้

     ต้องบอกก่อนเลยว่า ถ้าน้องๆ เรียนที่ Yale SOM น้องจะได้เข้าร่วม rich network เหมือนกัน rich network ในที่นี้หมายถึงการมี connection หรือ contact ที่มากมาย ซึ่ง SOM มีศิษย์เก่ามากกว่า 8,000 คน ที่ทำงานในหลายอุตสาหกรรมและหลายหน้าที่ ดังนั้นระหว่างที่น้องๆ เรียนอยู่ ก็จะมีโอกาสดีๆ เข้ามาเสมอ เพราะเหล่า alumni เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ Yale SOM เคยมอบให้พวกเขา พวกเขาเลยมอบกลับให้กับนักศึกษาปัจจุบันเช่นกัน

มาดูความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อ Yale SOM กัน

 • Adrianne Eby: “I tell people that Yale SOM might just be the best two years of my life”.
 • Joe Rigodanzo: “SOM is a community where we help each other. There were probably a dozen second-year students who help me think through what I needed to do to find the right internship”. – Joe ได้กล่าวถึงความประทับใจของเขาที่มีต่อเพื่อนๆ ร่วมคลาส ซึ่งเห็นได้เลยว่าไม่ใช่แค่หลักสูตรที่ดี แต่สภาพแวดล้อมรอบตัวก็ยังดีอีกด้วย
 • Aiswarya Ravi: “Diversity is something that starts on the first day”. – เนื่องจาก Yale SOM มีนักศึกษาที่มาจากทั่วโลก ดังนั้นน้องๆ คนไหนที่ชอบเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ จากเดิมที่เคยเป็น Yale SOM ก็เป็น 1 ใน choices ที่ตอบโจทย์
 • Nancy Yao Maasbach: “I felt like I was in the right place at the right time. I definitely had much more confidence in what I knew and the context in which I saw it”. ซึ่งตอนนี้ Nancy Yao Maasbach ดำรงตำแหน่ง President, Museum of Chinese in America อีกด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับสมัคร MBA ที่ Yale SOM

 • ผลสอบ GMAT or GRE
 • Transcript ฉบับทางการแปลภาษาอังกฤษ
 • Resume
 • Post-MBA Interest: How to best communicate your career goal
 • Recommendations
 • Essay – “Describe the biggest commitment you have ever made”
 • Optional Information(optional): personal information
 • Behavioral Assessment: it’s an online admissions tools by the research division of ETS
 • Video Questions: น้องๆ จะได้รับหลังจากส่งใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสมัคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ admission ที่ Yale SOM
 • Interview: A two-way Street: ผู้สมัครบางคนจะได้รับคำเชิญทางอีเมลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาปีสองหรือเจ้าหน้าที่ Admission

Round 1

Round 2

Round 3

September 14, 2021

January 6, 2022

April 12, 2022

Decision

 

Decision

Decision

December 3, 2021

March 25, 2022

May 18, 2022

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://som.yale.edu/programs/mba

 


รับเคล็ดลับเรียนต่อฟรี ส่งถึงมือทุกสัปดาห์ 

น้องๆที่จะสมัคร ไปเรียนต่อ MBA หรือ Master’s Degree สายอื่น อย่าพลาด
ปรึกษาฟรี!!!! คลิกเลย FREE CONSULTATION
ฟังเรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน MTU คลิกเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

EP54: วางแผนเที่ยวไป Campus visit

*ทำไมเราควรไปเยี่ยมมหาวิทาลัย (Campus Visit) *สิ่งที่ได้จากการไป Campus Visit ครูพี่เจส ภัคศิกร ทับทิมทอง อดีต Admissions Committee ที่ Kellogg, Northwestern University และเป็นผู้บริหารบริษัท Mission To Top U TopU Talk The Podcast

Read More »

LLM ที่ไหน เด่นด้านอะไรบ้าง? (US/UK)

น้องๆ ที่อยากไปเรียนต่อด้านกฎหมาย (LLM) แล้วกำลังสงสัยว่าที่ US หรือ UK ต่างกันยังไง? และในแต่ละมหาวิทยาลัยเด่นอะไรกันบ้าง? ตามมาดูกันได้เลย

Read More »
Scroll to Top